Menu

Plataforma global contra les guerres

Perquè l’1% de la Humanitat l’ha decretat una guerra global i permanent a l’altre 99%. Perquè si no volem ser mercaderies en mans de lladres, cap ésser humà ha de ser, tampoc, ramat per a immolar als escorxadors de les seues guerres. Perquè si ens indigna el robatori dels mercats, del capital fnancer, de les oligarquies... El delicte suprem del crim bèl·lic pel saqueig ens hauria d’horroritzar. Perquè els dos delictes, crim i robatori, per ordre de gravetat, són consubstancials a aquest sistema caduc…

Login or Register